E-IS02Informační stojan

E-IS02a informační stojan s jedním polem - délka 1590 mm
E-IS02b informační stojan se dvěma polemi - délka 3090 mm
E-IS02c informační stojan se třemi polemi - délka 4590 mm
 

Informační stojan IS02 je dostupný jako modulová řada 1590, 3090 a 4590 mm dlouhá.
Je vyroben z 4000 mm vysokých sloupků, které jsou svařeny z hliníkových trubek. Povrch sloupků je pokryt polyesterovým práškem. Informační nápisy jsou 200 mm nebo 300 mm vysoké a 1420 mm  dlouhé. Počet nápisů je variabilní.
Sloupky jsou k podkladu připevněny vhodnými šrouby  nebo jsou použity kotevní profily zapuštěné v betonovém základu.

E-IS02 Informační stojan
E-AT01 Přístřešek na automobil
E-BA01 Bariéra bez výplně
E-BA02 Bariéra s výplní
E-BA03 Sedák
E-CS01 Stojan na kola
E-CS02 Stojan na kola
E-CS03 Stojan na kola
E-CT01 Cyklostánek
E-CT02 Cyklostánek
E-FT01 Pítko
E-FT02 Fontánka
E-HD01 Hodiny s informačním panelem
E-HD03 Digitální hodiny / informační panel
E-IS01 Ukazatel směru
E-IS04 Informační stojan
E-IT01 Informační tabule
E-IV01 Informační vitrína
E-LA01 Parková lavička s výplní z latí
E-LA02 Parková lavička s výplní z desek
E-LA03 Parková lavička s výplní z latí - vetknutá
E-LA04 Parková lavička s výplní z desek - vetknutá
E-LA05 Parková lavička s výplní z latí - oboustranná
E-LA06 Parková lavička s výplní z desek - oboustranná
E-LA07 Parková lavička bez opěradla s výplní z latí
E-LA08 Parková lavička pro teenagery
E-OK01 Odpadkový koš hranatý
E-OK02 Odpadkový koš kulatý
E-OZ01 Označník zastávky
E-OZ02 Označník zastávky s osvětlením
E-SU01 Parkový stůl
E-ZS01 Zastávka bez bočnic
E-ZS02 Zastávka s jednou bočnicí
E-ZS03 Zastávka se dvěma bočnicemi
E-ZV01 Patník
E-ZV02 Zábrana vjezdu